Öğrenci Danışmanları

Öğrenci No

Danışman

Danışman Yardımcısı

2017 ve 2016 Girişliler

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDIN

 

Arş. Gör. Pelin Çağım TOKAT BİRGİN

2015 Girişliler

Doç. Dr. Rasim CEYLANTEKİN

Arş. Gör. Fuat ÇELİK

2014 Girişliler

Doç. Dr. Mustafa TUNCER

Arş. Gör. Sinem AKSAN

2009 ve 2013 Girişliler

Doç. Dr. Ali İSSİ

Arş. Gör. Dr. Hülya BİÇER

2011 ve 2012 Girişliler

Doç. Dr. Cem ÖZGÜR

Arş. Gör. Çağan Berker İYİ

2004, 2007, 2008 ,2010 ve 2018 Girişliler

Doç. Dr. Güray KAYA

Arş. Gör. Büşra GÜNHAN

Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, Cuma