Projeler

Projelerimiz

Öğretim Üyesi Adı Soyadı Proje 
Prof.Dr.Remzi GÖREN

 

 1. Düşük Sıcaklıklarda Kordierit Üretimi, DPÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje yöneticisi, 2003 – 2005.
 2. Mullit-Lantanum Titanat Kompozit Üretimi, DPÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yöneticisi, 2003 – 2005.
 3. Ötektiküstü Al-Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi ile Üretilerek Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Tübitak Projesi, Yardımcı Araştırmacı
 4. Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya temelli seramiklerin üretimi ve topaklaşma problemlerinin önlenmesi, Tübitak Projesi, Yardımcı Araştırmacı
 5. Diyatomit ve zeolit hammaddelerinden nanoboyutlu β-kristobalit seramik tozun sentezlenmesi, DPT, Araştırmacı, 2003 – 2008
 6. Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi, BOREN Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2009 – 2011
 7. Boya duyarlaştırılmış güneş pilleri için Nb2O5 bazlı nanokompozit elektrot üretimi ve fotovoltaik özelliklerin geliştirilmesi, Tübitak Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2011 – 2013.
Prof.Dr.İskender IŞIK 
 1. “Vitrifiye Sektörü Fırın Atıklarının Metal Döküm Sektörü İçin Mullit Ve Kordiyerit Mullit Filtre Üretiminde Kullanımı”, 1501-Sanayi Ar-Ge Projesi-3170593 TUBİTAK, Proje Danışmanı, 2017- Devam Ediyor.

 2. “Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla Kütahya Desenleri”, Proje Yöneticisi, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2017-1, Tamamlandı.

 3. “Mazıdağı Fosfatı Kullanılarak Bone China Porselen Üretimi”, Proje Yöneticisi, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014-45, Tamamlandı.
 4. Kuriki Höyük (Batman) Arkeolojik Kazılarında Bulunan Çömlek Kalıntılarının Arkeometrik Karakterizasyonu, (Araştırmacı olarak, Batman Üniversitesi Araştırma Projesi), 2012.
 5. “Kütahya Seramik/Çini Sektöründe e-Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları” T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Santez Projesi, Proje No 01039.STZ.2011-2, Destekleyici kuruluş: Kütahya Belediyesi, Görevi: (Uluslararası Uygulamalar Danışmanı), Proje dönemi: 2012-2014.
 6. Tübitak destekli “Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu” adlı projede, 17-25 Temmuz 2010, Eğitimci, Tamamlandı.
 7. Silika Bazlı Mikro Malzeme Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, (Araştırmacı olarak, Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Projesi), 2008.
 8. Etibor A. Ş. Kütahya-Emet Kolemanit Tesisleri Atıklarının Değerlendirilmesi, (Araştırmacı olarak, Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Projesi), 2005.
 9. Diyatomit ve Zeolit Doğal Hammaddelerinden Nano-Boyutlu Kristobalit Seramik Tozun Sentezlenmesi (Danışman olarak,  DPT Projesi, 2004).
 10. Slip Döküm Yöntemiyle Pyroelektrik Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması (Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Projesi), 2002.
 11. Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması  (Danışman olarak,  DPT Projesi), 1997
 12. Artvin (Çoruh), Cizre, Ilısu ve Kızılırmak Baraj Aks Yeri ve Havza Projeleri, Mühendis Olarak, EİEİ, 1980-1982, Ankara.
Prof.Dr.Osman ŞAN
 1. Killerin Elektrofiltrasyonu, AFP Projesi, ODTÜ-87-03-05-02,  Araştırmacı, 1987.
 2. Seramik Fabrikası Atık Sularının Filtrasyononda Yeni Tekniklerin Araştırılması ve Katı Atığın Değerlendirilmesi, AFP Projesi, Anadolu-91-03,  Proje Yöneticisi, 1991.
 3. Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi, DPT Projesi, 96K120630,  Proje Yöneticisi, 1996.
 4. Düşük Sıcaklıkta Kristobalit Seramik Tozu Üretimi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, DPÜ-03-47,  Proje Yöneticisi, 2003.
 5. Kapiler Seramik Filtre Üretimi, DPT Projesi, 2003K120380,  Proje Yöneticisi, 2004-2005.
 6. Diyatomit ve zeolit doğal hammaddelerinden nano-boyutta kristobalit seramik tozun sentezlenmesi, DPT Projesi, Proje Yöneticisi, 2005-.
 7. Yüksek süzme kapasiteli kapiler seramik filtre üretimi, TÜBİTAK Projesi, 106M109, Proje Yöneticisi, 2007-2008.
 8. Toz Metal Katkısı Ile Üretılen Seramıklerın Yalıtım Malzemesı Olarak Arastırılması, BAP, 2012 – 31, Proje Yürütücüsü, 2012-2014
 9. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Çerçeve, DPÜ-BAP, 2013 - 09 Proje Yürütücüsü, 2013-2016.
 10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi, DPÜ-BAP, 2015 – 96, Proje Yürütücüsü, 2015-2016
 11. Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi, DPÜ-BAP, 2017 – 08, Proje Yürütücüsü, 2017-
Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ

 

 1. “ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi ve solar yöntemle sinterlenmesi” YÖK-Mevlana Değişim Programı (Japonya) MEV-2016-044, Proje Yürütücüsü, 2016
 2. “Seramik Zırhlar” Roketsan, Proje Yürütücüsü,  2013-2014
 3. Otomotiv Sanayi Uygulamaları İçin Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi, TUBİTAK-1005 213M284, Proje Yürütücüsü, 2014-2016.
 4. Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri için Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi Ve Fotovoltaik Özelliklerinin Geliştirilmesi, TUBİTAK-1001 110M443, Proje Yürütücüsü, 2011-2013.
 5. Titanyum-Zirkonya Nanokompozit İnce Filmlerin Süperkritik CO2 Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi ve Fotokatalitik Performansının Geliştirilmesi, TUBİTAK 110M780, Proje Yürütücüsü, 2011.
 6. Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi, BOREN, Proje Yürütücüsü, 2009-2011.
 7. Deagglomeration of submicron and nanoparticles of ceramic materials and detonation diamond, TUBİTAK-RFBR (Rusya) 109M712, iki antlaşma projesi, Proje Yürütücüsü, 2009-2011.
 8. Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya bazlı seramiklerin sentezlenmesi ve topaklanma probleminin önlenilmesi, TUBİTAK 107M367, Proje Yürütücüsü, 2007-2009.
 9. Super energy high milling in the production of hard alloys, ceramic and composite nanomaterials, FP6 (Avrupa Birliği 6.Çerçeve programı) STREP projesi (NanoMATERIALS), Proje Yürütücüsü, 2004-2007.
 10. Diyatomit ve zeolit hammaddelerinden nanoboyutlu β-kristobalit seramik tozun sentezlenmesi, DPT Projesi 2003K120308, Araştırmacı, 2004-2006
 11. Hızlı Prototip Tekniği ve Direk Döküm Yöntemi ile Diş Köprüsü Üretimi, Brinell Center projesi (Stockholm Universitesi), Araştırmacı, 2004.
 12. Enerjetik Malzemelerin Moleküler Modelleme kullanarak polimorflarının tayini, ONR projesi (Stevens Institute of Technology), Araştırmacı, 2002-2003
 13. SiC/Si Kompozitlerin Sedimantasyon Döküm Yöntemi ile Üretimi, CCR (ABD), Proje Yürütücüsü, 2002.
Doç.Dr.Veli UZ

 

 

 1. Alev Pirolizle Nano-δ Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması, Yürütücü, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014-82, 2015-Devam ediyor.
 2. Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik Ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu, Araştırmacı, TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi (Proje No:113K096), 2013-2015.
 3. Mazıdağı Fosfatı Kullanılarak Bone China Porselen Üretimi, Araştırmacı, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014-45, 2014-Devam ediyor.
 4. Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi, Yürütücü, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014-22, 2014-2015.
 5. Üniversite-Sanayi-Kamu İş Birliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlanması, Katılımcı, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme (LLP) Leonardo da Vinci (LDV) Hareketlilik Projesi, 2013-1-TR1-LE003-48975, 2013.
 6. Metalik Sırların Araştırılması ve Endüstriyel Olarak Uygulanması, Araştırmacı, D.P.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2014.
 7. Bifunctional Silsesquioxane Routes to High Dielectric, Freestanding Nanocomposite Films, Doktora Sonrası Araştırmacı, U.S.A. Office of Naval Research Laboratory, The University of Michigan, The Department of Materials Science and Engineering and Macromolecular Science and Engineering, Ann Arbor, MI, Danışman: Prof.Dr.Richard M.Laine, 2010-2011.
 8. Oxide nanopowders for dielectric applications, Doktora Sonrası Araştırmacı, The University of Michigan, The Department of Materials Science and Engineering and Macromolecular Science and Engineering, Ann Arbor, MI,Danışman: Prof.Dr.Richard M. Laine, 2010-2011.
 9. Transparent, Polycrystalline Nanoceramics Processing, Doktora Sonrası Araştırmacı, NSF-DMR1105361, The University of Michigan, The Department of Materials Science and Engineering and Macromolecular Science and Engineering, Ann Arbor, MI,Danışman: Prof.Dr.Richard M. Laine, 2010-2011.
 10. Synthesis, Characterization, and Sintering Behavior of Mixed-Metal Oxide Nanopowders and Processing of Thin Film Nanocomposites, Doktora Sonrası Araştırmacı, NSF-DMR1105361, The University of Michigan, The Department of Materials Science and Engineering and Macromolecular Science and Engineering, Ann Arbor,MI, Danışman: Prof.Dr.Richard M. Laine, 2010-2011.
 11. Öğütme ve Öğütmede Enerji Verimliliği, Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir, Uzman Araştırmacı, Akademik Danışman: Prof. Dr. Ferhat Kara, Endüstriyel Danışman: Hidayet Özdemir, 2008-2009.
 12. Super energy high milling in the production of hard alloys, ceramic and composite nanomaterials, Uzman, FP6 (Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı) STREP projesi (Nanomaterials),FP6-505885-1.
 13. Etibor A.Ş. Kütahya-Emet Kolemanit Tesisleri Atıklarının Değerlendirilmesi, Araştırmacı, DPÜ 2003-2004.
Doç.Dr.Güray KAYA

 

 1.  “SrO-MgO-ZrO2-SiO2 (SMZS) Sistemindeki Cam Agrega ve Fiberlerinin Betonda Kullanımı", Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (BAP), 980211, Araştırmacı, 1999-2002.
 2. “Flüoresans Özellikli Sır Kompozisyonlarının Geliştirilmesi”, TÜBİTAK Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Projesi, P/2001-03, Araştırmacı, 2001-2002.
 3. “Fosfor Esaslı Boyaların Çeşitli Seramik Sırlarında Kullanımı”, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (BAP), 000256, Araştırmacı, 2001-2002.
 4. “ZrO2-CaO-MgO-SiO2 (ZrCMS) ve CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS) Sistemi Cam Seramikleri”, TÜBİTAK Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Projesi, P/2003-01, Araştırmacı, 2003.
 5. “Kırka Boraks Atıklarının Hızlı Pişirim Granitlerine Uygun ZrO2-CaO-MgO-SiO2 (ZrCMS) ve CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS) Cam Seramik Sırlarında Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK Araştırma Projesi, 105M351, Araştırmacı, 2006-2007.
 6. “Genleştirilmiş Kil Agregası Eldesi ve Hafif Yalıtımlı Malzeme Üretimine Geçiş”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 060208, Araştırmacı, 2006-2008.
 7. “Metal Desteksiz Diş Porseleni Üretimi ve Karakterizasyonu”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 060215, Araştırmacı, 2006-2008.
 8. “Fosforesans Özelliğe Sahip Mavimsi-Yeşil, Sarımsı-Yeşil Pigmentlerin Üretimi ve III. Pişirim (Dekor Pişirimi) Duvar Karosu Sırlarında ve Vetroza Uygulamalarında Kullanımı”, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 108M464, Araştırmacı, 2009-2010.
 9. “Sabit Diş Protezleri İçin Cam Emdirilmiş Zirkonya Desteğin Hazırlanmasında Kullanılacak Zirkonya Blok ve Lantanyum Borosilikat Cam Tozunun Prototip Üretimi”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği Projesi, 0060/2010, Proje Yürütücüsü, 2010-2011.
 10. “Metal Desteksiz Sabit Diş Protezlerinin Hazırlanmasında Kullanılan Zirkonya Bloğun Üretimi ve Karakterizasyonu”, KOSGEP Ar-Ge ve İnovasyon Projesi, 2010/20, Proje Yürütücüsü, 2011-2012.
 11. “Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi”, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012 (Devam etmekte).
Doç.Dr.Cem ÖZGÜR
 1. Development of Ceramic Material from Low Cost Raw Materials for the Treatment of Produced Water,Suudi Arabistan Krallığı,01/05/2013
 2. Endüstriyel Boyutlu ve Yüksek Performanslı Kapiler Seramik Filtre Üretimi,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Proje Yürütücüsü,
 3. Düşük Sıcaklıkta Mullit/ZrO2 Kompozit Üretimi ,Dumlupınar Üniversitesi-BAP,Proje Yürütücüsü
 4. Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi,TUBİTAK,01.07.2006-01.07.2008,Araştırmacı/Uzman
 5. Difüzyon Kaynağı Bağlantısı ile Kartuş Seramik Filtre Üretimi,TUBİTAK,01.05.2006-01.05.2007,Araştırmacı/Uzman
 6. Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi,TUBİTAK,01.11.2007-01.11.2009,Bursiyer
 7. Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi,DPT,Araştırmacı/Uzman
 8. Kapiler Seramik Filtre Üretimi,DPT,Araştırmacı/Uzman
 9. Diyatomit ve Zeolit Doğal Hammaddelerinden Nano Boyutlu Beta-Kristobalit Seramik Tozu Sentezlemesi,DPT,Araştırmacı/Uzman
 10. Düşük Sıcaklıkta         Beta-Kristobalit Üretimi,Dumlupınar Üniversitesi,- BAP,Araştırmacı/Uzman
 11. Düşük Sıcaklıkta Kordierit ÜretimiDüşük Sıcaklıkta Kordierit Üretimi,Dumlupınar Üniversitesi-BAP,Araştırmacı/Uzman
Doç.Dr.Mustafa TUNCER
 1. Boya duyarlaştırılmış güneş pilleri için Nb2O5 bazlı nanokompozit elektrot üretimi ve fotovoltaik özelliklerin geliştirilmesi,TÜBİTAK,110M443,,Bursiyer
 2. Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya temelli seramiklerin üretimi ve topaklanma problemlerinin önlenmesi,TÜBİTAK,107M367,Bursiyer
 3. Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi,BOREN,2009-Ç0232,Araştırmacı
Doç.Dr.Ali İSSİ
 1.  “Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması” DPÜ BAP Projesi, Araştırmacı, Proje No: 2015-82, 2015-2016
 2. “Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu”, Tübitak SOBAG Projesi, Yürütücü, Proje No: 113K096, 2013-2015
 3.  “Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu” DPÜ BAP Projesi, Yürütücü, Proje No: 2014-24, 2014-2015.
 4. “Türkiye ve Makedonya'daki Bizans ve Erken Osmanlı Dönemi Buluntuların (Seramik ve Metal) Karakterizasyonu ve Karşılaştırmaları”, Tübitak MAG Projesi, Bursiyer, Proje No: 108M386, 2010-2011
 5.  “Eskişehir-Şarhöyük Arkeolojik Kazılarında Ele Geçen Hellenistik Dönem Seramiklerinin Arkeometrik Karakterizasyonu”, Tübitak MAG Projesi, Araştırmacı, Proje No: 106M463, 2007-2009
 6. Kurşun İçeriğine Bağlı Pirinç Alaşımda Isıtma ve Soğutmada Kristalleşme Davranışı,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-BAP,2018-
 7. Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-BAP,2015-2017
 8. Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik ,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-BAP,2015-2017

 

Doç.Dr.Rasim CEYLANTEKİN
 1. Aksel, C., Yılmaz, S., Başpınar, M.S., Ceylantekin, R., “MgO-Spinel Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin, Isıl Şok ve Korozyon Direncinin Arttırılmasının Araştırılması”, Tübitak Projesi, Proje No: 106M394
Doç.Dr.Eda TAŞÇI
 1. Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, PROJE NO: 2017/D11, Yürütücü, 2017-Devam Ediyor.
 2. “Sanatsal seramiklerde kullanılan firit esaslı kristal sır sistemlerinin endüstriyel yer karosu sırı olarak değerlendirilmesi” D.P.Ü Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2014-2015.
 3.  ”Fosforesans pigmentler için çini sırı geliştirilmesi, üretimi ve ilgili bünyeler üzerine uygulanması” Tübitak 3001 projesi, Araştırmacı, 2014-2016.
 4. “Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi” D.P.Ü Araştırma Projesi, Yürütücü, 2012-Devam ediyor.
 5. Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması” D.P.Ü Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2014.
 6. “Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu” Tübitak Doğa Okulu, Eğitimci, 17-25 Temmuz 2010.
 7. “Düşük sıcaklıkta b-kristobalit tozu üretimi” D.P.Ü Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2003-2005, Tamamlandı.
 8. “Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi” D.P.T Projesi, Araştırmacı,1997-2002, Tamamlandı.
Dr.Öğretim Üyesi Hediye AYDIN

 

 1. “Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2015-108), Yürütücü.
 2. "Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2017-28), Yürütücü.
Arş.Gör.Dr.Hülya BİÇER
 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileriBAP projesi,2017-2019,Yürütücü

 

Son Güncelleme Tarihi: