Tanıtım

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği;disiplinlerarası bir uygulamalı bilim dalı olup,demir ve demir dışı metallerin, seramiklerin, metallerin, polimerlerin ve kompozitlerin, teknolojiye öncülük edecek nanomalzemeler, yarı iletkenler ve diğer elektronik malzemeler, yapı malzemeleri, ulaşım araçları ve akla gelebilecek her türlü mühendislik alanında kullanılacak diğer malzemeleri üretmede yapı-özellik ilişkisi esasına dayanarak kullanılması ve sentezlenmesidir.

 

Geleceği şekillendirmek ister misiniz?

 

Bugün 'seramik' denilince insanların ilk aklına gelen şeyler yer karosu, duvar karosu, porselen tabak, çanak, sağlık gereçleri vb. gibi ürünler olmaktadır. Bu durum doğaldır, çünkü 'malzeme' teriminin içeriği hala tam olarak bilinememektedir. Metallerin çoğundan daha iyi ısı ileten bazı seramiklerin var olduğundan, bir çok metalden çok daha fazla yük taşıyabilen polimerlerin varlığından, yarı-metallerin (silisyum, germanyum) 1960lardan sonraki elektronik devrimini gerçekleştirmede en büyük role sahip olduğundan bahsedilse, madde ve malzeme üzerine bir kez daha düşünürdünüz herhalde...

 

Sizlere kablosuz ağ teknolojisini metallerden çok seramiklere borçlu olduğumuzu söylesek?

 

Geleceği şekillendirmede malzeme biliminin katkısı şüphesiz çok büyüktür. Bunun başlıca nedeni, insanlar olarak yaşadığımız bu evrende 'malzeme'ye duyduğumuz vazgeçilmez ihtiyaçtır. Antik çağdan bu yana insanlar sürekli kendilerine yeni bir takım araç gereçler yapma gereksinimi hissetmiş, bunun için de çeşitli malzemelere yönelmiştir. Hızla değişen teknoloji, günümüzde bu durumu daha zaruri hale getirmiş ve insan ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm arama yollarına giderken gittikçe zenginleşen malzeme dünyasının içine girme zorunluluğunu doğurmuştur...

Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, Çarşamba